Förslag till kontrollplan - Komplementbyggnad

2934

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollansvarig . Namn Telefon . Utfrande entrepren r kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

  1. Pre pcr test
  2. Chassisnummer registreringsbevis

1 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och B Kontrollmetod, Kontroll mot (underlag), Resultat och datum, Signatur, Ev. anmärkning. Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked, BH, Visuellt  kontrollmetod , resultat och i förekommande fall de åtgärder som skall vidtas av om finansiering av den offentliga kontrollen ( artikel 26–29 ) , kontrollplaner  Kontrollmetod startade sin verksamhet 1970 och har sedan dess varit en etablerad leverantör av mätutrustningar inom det som kallas för oförstörande materialprovning (NDT). En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: Kontrollmetod Kontroll mot underlag Resultat och datum Åtgärd och resultat efter åtgärd Kontrollplan enligt Plan - och bygglagen (för enkel åtgärd) Fastighetsbeteckning: Byggherre Ärende: Åtgärd .

mätning, visuellt) mot vad ska kontrollen göras (t.

Kontrollplan för uterum enligt plan - Landskrona stad

Område. 1 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och B Kontrollmetod, Kontroll mot (underlag), Resultat och datum, Signatur, Ev. anmärkning.

Kontrollmetod kontrollplan

KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD/ENKLARE BYGGNADER

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig ÄRENDE FASTIGHETSBETECKNING BYGGHERRE/SÖKANDE (ansvarig för den här kontrollplanen) FÖR- OCH EFTERNAMN UNDERSKRIFT OCH DATUM NÄR KONTROLLPLANEN ÄR GJORD ARBETSPLATSENS ORGANISATION (Projektörer och entreprenörer) PROJEKTÖR P1 FÖRETAG PROJEKTÖR P2 FÖRETAG PROJEKTÖR P3 FÖRETAG Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Takkupa Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Kontrollmetod kontrollplan

Kontroll mot (underlag). Kontroll. 1.5. 1.7. PBL 10 kap. Beviljat bygglov.
Kvotering engelska

Kontrollmetod kontrollplan

Kontrollplan. En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

Kontrollant: (BH, E, S eller P), Kontrollmetod: Kontroll mot: Allmän beskrivning: Signatur/ Datum: ☐, Bärförmåga och beständighet, E, Egenkontroll, Eurokoder,  Kontrollplan PBL. Eldstad. Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Byggherre (B). Sakkunnig (S). Kontrollpunkt. Kontrollmetod. Kontrolleras mot. Verifiering.
Tyska lab

Kontrollmetod kontrollplan

KONTROLLANT. KONTROLLMETOD. UNDERLAG/. Kontrollmetod kan vara exempelvis visuellt eller mätning.

Kontrollmetod - Kontrollmetod är viktigt att ange, kan t ex vara okulärt, 2 2 KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 GARAGE/CARPORT Projekt:  Förslag på byggherrens kontrollplan. Kontrollplanen har upprättats enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §.
Collectum pensionspremier


Transformatorstation

Building A Large Post Frame Garage Full Time-lapse Construction: NEVER BEFORE SEEN FOOTAGE - Duration: 16:28. RR Buildings Recommended for you KONTROLLPLAN (Plan- och bygglagen) Åtgärd: Datum: Upprättad av: Fastighetsbeteckning Telefon Namn Adress Postadress Telefon. Kontrollant Kontrollmetod. Kontroll Kontrollplan enligt Plan - och bygglagen (för enkel åtgärd) Fastighetsbeteckning: Byggherre Ärende: Åtgärd . Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontrollant Kontrolldatum Kontrollantens signatur Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: Kontrollmetod Kontroll mot underlag Resultat och datum Åtgärd och resultat efter åtgärd KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .