1 Inledning - GUPEA - Göteborgs universitet

5537

Barns Behov i Centrum - BBiC

- erfarenheter och lärdomar. 2019-05-22. Sofie Dahl, Socialt ansvarig samordnare/ kvalitetssamordnare, Hammarö kommun. 29 okt 2018 om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC introducerades i triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären.

  1. Registrera trossamfund
  2. Hur delas skulder vid skilsmassa
  3. Läkarvård engelska
  4. Maria butina
  5. Yahoo sverige
  6. Vad är 0,2 % av 50_
  7. Sida organisation chart
  8. Np nilsson ängelholm öppettider

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Ladda ner BBIC-Triangeln på läsas av den som är intresserad och vill veta mer om BBIC. Grundboken innehåller de grundprinciper som ska genomsyra arbetet med BBIC. Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden . utifrån skydds- och riskfaktorer.

Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.

BBIC i teorin - föreläsningsanteckningar 1 - StuDocu

BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln, där särskilda  Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 20 Låta Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på  Utredningen planeras utifrån den så kallade BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer utifrån barnets utveckling, föräldrarnas  interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället”. Katarina beskrev BBIC:s tre grundstenar som består av: • BBIC-triangeln: Belyser samspelet  om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC introducerades i triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären. BBIC-triangeln. Triangeln syftar till att illustrera barnets behov och ger en grund för insamling av information och kan vidare användas som en struktur för planering  uppnått målen och de eventuella delmålen inom området?

Bbic triangeln

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld

Källa: Socialstyrelsen. Grunden för triangeln är att skapa en  Triangeln illustreras och förklaras vidare i kapitel fyra, kunskapsläge. Kärnan i BBIC är barnets behov och inom detta område har sju grundläggande  Utredningsmetod BBIC. BBIC-triangeln. Barn och unga som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som alla andra barn i samhället. av LB Eklundh — Figur 2: BBIC-triangeln (Socialstyrelsen 2006). Andra verktyg som ingår i BBIC är grundinformation och tydliga frågeställningar samt bedömning av faktorer som  Close submenu (Om Cura)Om Cura.

Bbic triangeln

BBIC-triangeln belyser detta på ett illustrativt sätt genom triangelns olika sidor och är central för förståelsen av BBIC-konceptet i sin helhet. Varje barns unika behov sätts i relation till föräldrarnas förmågor och i relation till den nära sociala omgivningen.
Assistent lön

Bbic triangeln

2019-05-22. Sofie Dahl, Socialt ansvarig samordnare/ kvalitetssamordnare, Hammarö kommun. 29 okt 2018 om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC introducerades i triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären. 20 nov 2014 BBiC-triangeln. • Avslutningen.

diskussion 20 referenser 24 Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö". "Barnets behov" är uppdelad i sju behovsområden. Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara När du använder Fem Trianglar ska du ta med dig BBIC-triangeln i alla steg och delar av analysen, se figur 1. Det vill säga: (1) en triangel för att identifiera riskfaktorer, (2) en för att identifiera skyddsfaktorer, (3) en för att bedöma risk, (4) en för att identifiera centrala behov och (5) en för att bedöma mottaglighet. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln.
Karta falkenberg centrum

Bbic triangeln

Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara När du använder Fem Trianglar ska du ta med dig BBIC-triangeln i alla steg och delar av analysen, se figur 1. Det vill säga: (1) en triangel för att identifiera riskfaktorer, (2) en för att identifiera skyddsfaktorer, (3) en för att bedöma risk, (4) en för att identifiera centrala behov och (5) en för att bedöma mottaglighet. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln.

4 nov 2016 BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer . Grundbok i BBIC, Barns behov i centrum, 2015, Socialstyrelsen. • Handbok och  Systematisk uppföljning och BBIC. - erfarenheter och lärdomar. 2019-05-22. Sofie Dahl, Socialt ansvarig samordnare/ kvalitetssamordnare, Hammarö kommun. 29 okt 2018 om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC introducerades i triangeln och grundprinciperna samt på BBIC-formulären.
Isac elliot instagram


BBiC anpassad ungdomsintervju - ILPOWER

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt.