Ordförklaring för funktionsindelad resultaträkning - Björn Lundén

1947

Förstår du din RESULTATRÄKNING? - Tomas Tobiasson

Not. 2014. 2013. Rörelsens intäkter. Nettoomsättning. Aktiverat eget arbete. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter.

  1. Musikquiz nationalsånger
  2. Fiskal göta

relsetal avseende övriga kvartal 2012 har omräknats i enlighet med de Övriga rörelseintäkter. 81. 213. 493 Not 1 Förklaringar avseende övergång till IFRS. Övriga rörelseintäkter. 150 000. Värdering av kortfristiga placeringar (LVP principen).

–. 0.

Commission accounts

Bruttoresultat. 42 461. 45 529. Centrala kostnader.

Övriga rörelseintäkter förklaring

Skattedeklarationen ruta för ruta - Manual BL Administration

Resultaträkning. 1 januari - 31 december. 2017. 2016. RÖRELSEINTÄKTER.

Övriga rörelseintäkter förklaring

150 000. Värdering av kortfristiga placeringar (LVP principen).
Antal dagar foraldrapenning

Övriga rörelseintäkter förklaring

2015. 2014. 2013. Rörelseintäkter Förklaring. Soliditet. Avkastning på totalt kapital.

0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 84. 32. Förklaring på färdigvarulagret, Rottneros, 19-10-23 12:58. Kan någon förklara nedan ?
Ljusnarsberg kommunchef

Övriga rörelseintäkter förklaring

-58 233. -46 814. -238 746. -195 288.

2014-12-31. Rörelseintäkter. Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter. 5 687 020. Resultaträkning.
A kost och e kost
Interim Report Q1 2020 - Sasgroup.net

Not 16 - Valutakursdifferenser - Netto.