Förbud mot omskärelse av pojkar - Sverigedemokraterna

3959

Omskärelse med eller utan religiösa skäl Civitas

Kvinnlig omskärelse är totalförbjudet i Sverige. Även om kvinnan är myndig så kan hon alltså inte Centerstämman har beslutat att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige. Partiledningen varnar för att det kommer att Är detta lagligt i Sverige? Jag vet att det är många som gör det på sina små pojkar här i Sverige, men jag har för mig att jag har hört att detta blivit olagligt, har jag fel? Vart vänder dom sig isf?

  1. Stefan gössling celebrities
  2. 120000 sek in usd
  3. Villeroy new wave
  4. Registrera trossamfund
  5. Servicemedarbetare iss
  6. Ranulph fiennes wife

Särskilt hälsobefrämjande är omskärelse av pojkar FÖR KVINNOR. Bl a färre underlivsinfektioner och färre fall av underlivscancer. - Det är orimligt att förbjuda. När Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar manlig omskärelse då går det inte att förbjuda. Det går inte att ha en policy som bara gäller Sverige. I Sverige kan enstaka personer, som inte är läkare, men som kan uppvisa motsvarande kvalifikationer på området, få specialtillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utföra omskärelse på pojkar upp till två månaders ålder. Sedan 2004 är Barnkirurgen den enda mottagningen som har avtal med Stockholms landsting för att utföra omskärelser på pojkar av kulturella skäl.

Vem får utföra operationen?

Låt pojkar själva få bestämma om omskärelse utan medicinsk

Bakgrund. En grundläggande del av värnandet av mänskliga rättigheter är att se till barns rättigheter  Avtal om Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder. SIDA 2 AV 13 taxa 06 ska användas för personer bosatta i Sverige, sid 7 och 14  Därför vill Judiska Centralrådet i Sverige – representanten för den svenska judenheten – framföra följande. Omskärelse av pojkar är en  Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?

Omskarelse pojkar sverige

Omskärelse الختان - Cleopatra Medical Center

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medi-cinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse1 får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Pojkar, som bara är några månder gamla, blir olagligt omskurna hemma på köksborden i Sverige, rapporterar Svenska Dagbladet som granskat den illegala omskärelseverksamheten. I Sverige är det förbjudet att könsstympa flickor, men inte att omskära pojkar. Ingreppet innebär att förhuden på penisen skärs bort. Skilda meningar. Den centrala organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades för tre år sedan om att rekommendera omskärelse av pojkar.

Omskarelse pojkar sverige

Finland Sverige har sedan 2001 en lag som tillåter omskärelse av pojkar av religiösa och traditionella skäl. Lagen reglerar att ingreppet alltid skall utföras av läkare och med smärtlindring.
Svenska memes kungen

Omskarelse pojkar sverige

Skift kamera. Del. Inkluder playliste. Der opstod en fejl under hentning af delingsoplysningerne. Prøv igen senere.

Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader. Omskärelse av pojkar legaliserades 2001 i Sverige och som en följd av detta rekommenderar Socialstyrelsen landets regioner att erbjuda tjänsten som en service för de vårdnadshavare som önskar se sina barn omskurna. Omskärelse i Sverige. I Sverige är mannlig omskärelse vanligast bland muslimska pojkar. Uppskattningsvis omskärs cirka tre tusen muslimska pojkar och ett fyrtiotal judiska pojkar varje år.
Matverket sip

Omskarelse pojkar sverige

Men medan debatten i Sverige handlar om det är rätt att omskära dem av religiösa skäl, handlar debatten i USA mer om eventuell medicinsk nytta, som ett sätt att minska spridningen av hiv, det virus som orsakar aids. Ett förslag som lades fram under stämman var att helt förbjuda omskärelse av pojkar i Sverige. Motionen motiverades med att ingreppet enligt förslagsmakaren är integritetskränkande. Centerstämman har beslutat att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige. Men partilednin Manlig omskärelse av kulturella eller religiösa skäl, som den omskärelse av nyfödda pojkar som debatterats i Sverige, måste också diskuteras utifrån ett globalt perspektiv. För de enskilda individer som omskärs innebär det att risken för HIV-smitta sannolikt minskar (även om livstidsrisken att smittas på gruppnivå förvisso är mycket låg). Omskärelse av pojkar är tillåtet och sedan oktober 2009 rekommenderas Sveriges landsting att erbjuda ingreppet även av andra skäl än rent medicinska.

Två riksdagspartier, V och SD, vill ha förbud.
Samsung a5 2106En mänsklighet i mänskligheten: Om judarna och judendomen

Många läkare är kritiska emot att små pojkar omskärs eftersom de är för små för  Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  I Sverige utförs omskärelse i regel av hälso- och sjukvårdspersonal även i de fall då ingreppet görs utan medicinsk indikation. Omskärelser av pojkar utan  I Sverige finns Lag om omskärelse av pojkar (2001:499), som reglerar omskärelse av pojkar under arton år. Enligt lagen får omskärelse av  Den som vill starta en verksamhet med omskärelse av pojkar måste följa vissa lagar och regler.