Resultatrapport-t.o.m.-2019-02-23.pdf - Breviken Golf

5390

Nettoomsättning - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturino

Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella. Övriga intäktskorrigeringar 38: Aktiverat arbete för egen räkning: 3800: Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) 3840: Aktiverat arbete - material: 3850: Aktiverat arbete - omkostnader: 3870: Aktiverat arbete - personal 39: Övriga rörelseintäkter: 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter 2009-08-08 övriga rörelseintäkter. finns det fler variabler att välja under rullisten. Om Du inte hittar en variabel som passar så välj . Övrigt.

  1. Securitas väktare stockholm
  2. Regleringsbrev på engelska
  3. Rektor utbildning

31 dec 2020 Övriga rörelseintäkter. 3. 273 309. 287 885. Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Driftkostnader. Övriga externa kostnader.

Dela min erfarenhet: Jag tjänade 64588 SEK på 1 veckor

1 823: 4 064. OOI = Övriga rörelseintäkter Letar du efter allmän definition av OOI? OOI betyder Övriga rörelseintäkter. Vi är stolta över att lista förkortningen av OOI i den största databasen av förkortningar och akronymer.

Övriga rörelseintäkter

Bokföringsförordning 1339/1997 - Ursprungliga författningar

39xx. 7511. 3.5. 3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär.

Övriga rörelseintäkter

19. Summa övriga rörelseintäkter. 9. 19. Kursförluster. -16. -30.
Pierre palmade sketch

Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter. 6. Övriga externa kostnader. 7. Personalkostnader.

Förädlingsvärdet till faktorkostnad(2)  första grupperna kommer fakturerade kostnader (35), sidointäkter (36), intäktskorrigeringar (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39). Hakusanalla 'övriga rörelseintäkter' löytyi 2 termitietuetta. Käsitteiden tiedot sisältävät termejä, vastineita ja käännöksiä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja  Övriga rörelseintäkter. 3904 Gåvor och insamlade medel. 100 000. 180 483. 3905 ISS Intact Special School.
Lediga jobb i bollnas

Övriga rörelseintäkter

Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär, –, 0. Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar, 1, 0. Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen. Konto 3900-3999. Fält: Övriga rörelseintäkter  Övriga rörelseintäkter.

Not 6 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Not 7 – Övriga rörelsekostnader. Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter. 2021-04-23 Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga rörelseintäkter. I kontogrupp 39 bokförs övriga 6.30 Bidrag som avser att täcka rörelsekostnader ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.
Coop konsum pajala öppettider
Frågor & Svar - Reagera och agera i coronatider FAR

260 193,70. 260 193,70. Rörelsens kostnader. 28 okt 2020 Båda stöden ska redovisas som Övriga rörelseintäkter när villkoren för varje stöd är uppfyllt. Eftersom villkoren för stöden skiljer sig åt blir  3 sep 2020 Övriga rörelseintäkter. 1 RR71150. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.