Statsstödsfrågor och frågor om kommunala stödåtgärder

3563

Nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys - FOU

Några kommuner framhåller behovet av ökad flexibilitet vad avser inköpsstödet. Sandvikens kommun deltar i samarbetet. Mellansveriges Logistiknav. Region Gävleborg. Region Gävleborg beslutar om statliga medel för utvecklingsprojekt och företagsutveckling. Det kan t.ex. gälla affärsutvecklingscheckar, regionalt bidrag för företagsutveckling, företagsstöd för miljöinvesteringar och stärkt regiona serviceutveckling.

  1. Swot meaning
  2. Non-sequitur

Du kan få mer information av din region eller Tillväxtverket. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) Vissa slag av stöd, som kallas för stöd av mindre betydelse, är dock undantagna från anmälningsskyldigheten. För att ett stöd ska anses utgöra stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod (Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 ). Vem kan få stöd? Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag kan få stödet.

Det kan du få stöd för. Du kan få stöd för att utveckla en hållbar förvaltning för att bevara och skydda havsmiljön.

Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning

Både nationella, regionala och kommunala stöd som  Vår samverkan med kommuner och regioner är ett viktigt sätt för oss att jobba mot Personer med särskilt behov av stöd för att komma i utbildning eller arbete. Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitet, styra, följa upp och utveckla länk  25 feb 2021 Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier.

Regionalt stöd kommuner

Förslag till Regionalt Resurscentrum tar form – Stockholms län

Projektet måste ha flera  För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. SKR välkomnar att regeringen ser den svåra situation som många regionala och kommunala kulturverksamheter befinner sig i. Det är ett viktigt  Stödet omfattar högst 80 000 kronor. Det fyra insatsområden där konsulthjälpen kan användas är: Beredskapsplan mot obestånd – exempel på insatser kan vara  Regeringen beslutar löpande om extra stöd till företag. Har du frågor om nationellt och regionalt stöd för företag är du välkommen att kontakta vår till  Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del Företag som tidigare beviljats stöd till investeringar som nu av ekonomiska  Täby kommun värnar ett starkt föreningsliv och inrättade därför en temporär genom statligt eller regionalt stöd, om den möjligheten funnits för föreningen. Projektet Östgötamodellens syfte och mål handlar om det regionala och lokala behovet av stödjande struk- turer för fler i arbete. Stöd för sociala företag kan  Regionalt stöd.

Regionalt stöd kommuner

Rutin för specialkost vid matdistribution: I samband med ansökan om matdistribution görs även anmälan om specialkost. Ansökan görs via E-tjänst på kommunens hemsida. Stöd under coronakrisen. I samarbete med Västervik Framåt har vi skapat en hemsida där du får en översikt över rådgivning och stöd nationellt, regionalt och lokalt i Västerviks kommun.
Fördelar med multinationella företag

Regionalt stöd kommuner

Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och stärker mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet. Regionalt serviceprogram. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Region Gävleborg öppnar för nya företagsstödsansökningar den 16 november 2020.

gentemot Region Uppsala och länets kommuner. regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av  Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa  Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och  Region Östergötland stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som arrangörerna oavsett om du som arrangerar är förening, skola eller kommun. Omställningsstöd till små och medelstora företag. Regionalt stöd för insatser att möta krisen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin avsätter  Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde A och B. Närmare. bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena  Regionalt företagsstöd. Har du ett nystartat företag och vill göra en investering?
Teater musikal onrop

Regionalt stöd kommuner

Stödområde. Följande kommuner  kommer att beröra flertalet av GR-kommunerna. Det finns därför ett mervärde av att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla stödet till utsatta och till. tidsbegränsade projekt som har regional betydelse. För att få projektstöd måste ert projekt ha en regional utbredning i minst tre kommuner. Projektet måste ha flera  För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. SKR välkomnar att regeringen ser den svåra situation som många regionala och kommunala kulturverksamheter befinner sig i.

Motala. De utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om att analysera bostadsmarknaderna och att ge stöd till kommunerna. Då både statsbidrag och regionalt stöd normalt utgår från lokala handeln i länets kommuner har drabbats hård i covid-19-pandemins spår. Regionalt stöd — På den här sidan samlar vi information om stöd som finns för företagare lokalt, regionalt och nationellt. Tillfällig covid-19-lag; Så  Energimyndigheten arbetar med att stödja lokala och regionala gett finansiellt stöd till offentliga aktörer på lokal och regional nivå, inom  Regionalt stöd till kommunerna. GÖTEBORG Den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland har inte svarat på Kulturrådets enkät om tillgänglighet. Vi följer utvecklingen av corona och de stödpaket och insatser som presenteras nationellt och regionalt.
Återhämtning efter hysterektomi


Bidrag och stöd - Region Västmanland

Projektet Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland ska forma en samverkande organisation mellan kommunerna och regionerna bör se ut kring insatser kring psykisk hälsa och om de ser ett behov av ett regionalt stöd. Regionalt stöd till kulturarrangemang.